אודות השרות

 

 

אתר תיקי בניין באינטרנט מאפשר איתור תיקי בניין וכן מסמכים רלוונטיים ללא תשלום. אנשים פרטיים, בעלי עסקים ואנשי מקצוע יכולים לצפות במסמכי תיק הבניין ואף להוריד אותם למחשב האישי מבלי להגיע בפועל לארכיון הנדסה בעירייה. השימוש באתר מאפשר שיפור וקיצור תהליכי תכנון ורישוי הבנייה ושיפור השרות ללקוחות הארכיון.
 
באתר ניתן לקבל מידע המצוי בתיק הבניין -  תכניות, תכתובות ואישורים המתייחסים לבניין מסוים בעיר (כולל היתר בנייה, תכניות, "טופס 4", תעודת גמר, החלטות של ועדות משנה/ מחוזית/ ערר, צווים מינהליים, מפות מדידה וכיו"ב). ריכוז המסמכים השונים בתיק אחד מאפשר תיעוד מהימן של כל ההתרחשויות הקשורות בבניין עצמו לאורך זמן.
 
מידע תכנוני נוסף ניתן למצוא בקישורים הבאים: